Verzendkosten & Levertijd

Verzendkosten
Uw bestelling zal gratis verzonden worden bij een aankoopbedrag hoger dan 75 euro. Indien het bestedingsbedrag lager ligt, zullen er verzendkosten in rekening gebracht worden tegen een vast tarief van 6,95 excl. BTW naar uw huisadres binnen Nederland, of 5,95 excl. BTW naar een servicepunt bij u in de buurt.

Levertijd
Wij streven ernaar uw bestelling binnen één werkdag te verwerken, tenzij anders met u overlegd.

Overige informatie
123Lamponderdelen, hierna te noemen ‘ondernemer’, zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer

X